Reglement van inwendige orde

Kamer/studio/appartement

1. Het huisvuil zal op de voorziene tijdstippen, volgens de afvalkalender van de stad, door de studenten, die bij aanvang van het nieuwe jaar een beurtenrol opstellen, buiten gezet worden. Zij zullen zelf instaan voor de aanschaffing van de huisvuilzakken.

2. De gemeenschappelijke keuken, het gemeenschappelijke toilet en de gemeenschappelijke douche zal na het gebruik door de student in propere toestand achter gelaten worden. Bij verdwijning van gemeenschappelijk materiaal zal deze op het einde van het academiejaar aangerekend worden aan alle medebewoners. Bij abnormale vervuiling zal 250€ aangerekend worden aan alle bewoners voor het poetsen.

3. Het is verboden te koken op de kamers tenzij er een keuken aanwezig is. Huishoudtoestellen zoals koffiezetapparaten, grill en roostertoestellen enz. zijn verboden op de kamers. De brandweer van Leuven legt dit verbod op.

4. Elke huurder heeft recht op één plaats in de fietsenberging.
Het is verboden de fietsen te plaatsen in de gang .Deze gang wordt aanzien als vluchtweg bij eventueel brand. Ze moeten opgehangen worden buiten op de koer achteraan in de tuin of in de fietsenstalling. Bij niet naleving van dit reglement zal de eigenaar van de geplaatste fiets opdraaien voor de kosten van eventuele beschadigingen van de muren van de gang. De fiets wordt opgehangen aan de voorziene haak.

5. Het is niet toegestaan objecten naar de kamer te brengen die niet vlot door de trapdoorgangen kunnen. Indien, door het forceren van een doorgang, beschadigingen ontstaan aan muur en trap, zal u deze beschadigingen ook vergoeden.

6. Het is niet toegestaan huisdieren te houden op de kamers mits toestemming van de kotbaas.

7. Het is verboden gaten te maken in de muren (overleg met de verhuurder), deuren beschadigen met plakband, duimspijkers e.a, de kamer of studio te schilderen in een andere kleur.

8. Het is vérboden kotfuiven te houden alsook barbecues, daar dienen feestzalen voor.

9. Er wordt bij het begin van het huurcontract een plaatsbeschrijving opgemaakt. Het is in het belang van de huurder dat ze de inrichting van hun kamer grondig bestuderen op eventuele gebreken en deze aanvullen op dit document. De beschadigingen die veroorzaakt worden door de nieuwe huurder (die niet op het document staan) worden in rekening gebracht op het einde van de huurovereenkomst. Voor het verwijderen van objecten die niet op de plaatsbeschrijving staan en achtergelaten worden, wordt er 250€ voor aangerekend.

10. Het is niet toegestaan private activiteiten te organiseren in de gemeenschappelijke ruimten (keuken, tuin).

11. Het meubilair mag verplaatst worden, zonder beschadiging van muren of vloer (let op: deze houten vloeren zijn behandeld met kleurloze vernis). Bij beschadiging ervan zal de huurder de vloer terug laten vernissen en in rekening worden gebracht op het einde van de huurovereenkomst. Vraag hulp bij je buren om grote en zware stukken te verplaatsen. Voor het herstellen van de vloer wordt er een forfait van 500€ aangerekend per ruimte.

12. Het is verboden andere personen te laten logeren op de kamer, alsook onderverhuring. Je hebt een contract getekend voor persoonlijk gebruik. Bij niet naleving van dit reglement zal er opgetreden worden met zware sancties en bij brand of andere ongelukken op dat moment zal de verzekering van de verhuurder zich terugtrekken en komt alles ten laste van de persoon die tegen deze regel zondigt.

13. Defecten of voor herstellingen worden gemeld via e-mail p.aerts2@telenet.be.

14. Bij het nemen van een douche ontsteek je altijd het licht. Dit om de afzuigventilator in werking te stellen.

15. De individuele keuken (alsook dampkap, nieuwe filterdoek), douche, toilet, gordijnen, lavabo, zal proper achter gelaten worden. Bij het verlaten van de kamer moeten de gordijnen gewassen worden. Wordt de kamer vuil achter gelaten zal hiervoor een bedrag van 125€ aangerekend worden.

Ter info

Zet de radiatoren van de kamers dicht bij afwezigheid of wanneer de vensters open staan.

Inzake de brandveiligheid wordt de verhuurder door de brandweer van Leuven verplicht volgende mededeling te doen.

Het is streng verboden kaarsen te gebruiken op de kamers, decoratieve kaarsen houden mag, maar ze mogen (spijtig genoeg) niet als sfeermiddel gebruikt worden.

IN GEVAL VAN NIET NALEVING ZAL ER ONMIDDELLIJK EN ONVERBIDDELIJK OPGETREDEN WORDEN, DE KANS OP VUUR IS TE REEEL.

Het is streng verboden om papier in de kelder te plaatsen zoals: kranten, kartonnen dozen, toiletpapier,...

Parkeerplaats

1. Het is verboden huisvuil achter te laten of te storten in de geplaatste containers. De parkeerplaats zal proper en netjes achtergelaten worden. Bij abnormale vervuiling zal 250€ aangerekend worden aan alle huurders voor het poetsen van de garage.

2. Het is verboden onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de wagen van welke aard dan ook.

3. Het is verboden de wagen te poetsen, stofzuigen met water/elektriciteit van de gemeenschap.

4. Het is verboden de wagen te plaatsen/stationeren in de doorgang. Deze gang wordt aanzien als doorgang voor de fietsen en vluchtweg bij eventueel brand.

5. De wagen wordt geplaatst tussen de voorziene witte lijnen.

6. Schade aangericht aan de wagens van eender welke vorm dan ook of door het plaatsen van de fietsen door de medebewoners kan niet verhaald worden op de verhuurder.

7. Het is Verboden gaten te maken in de muren of te schilderen.

8. Het is verboden de parkeerplaats te gebruiken als opslagplaats. Voor het verwijderen van objecten die op de parkeerplaats staan en achtergelaten worden, wordt 250€ aangerekend.

9. Het is niet toegestaan private activiteiten te organiseren in de garage.

10. Het is Verboden andere voertuigen te laten parkeren op de parkeerplaatsen.

Wil je op de hoogte gehouden worden? Laat dan hier je Email achter.